Välkommen till SLOSH & Y-SLOSH

SLOSH (Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa) påbörjades under 2006 av Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet för att studera orsaker till ohälsa på och utanför arbetsmarknaden. Detta innebär att SLOSH inte bara används till forskning om arbetsmiljö utan även om bland annat pensionering, arbetslöshet, hälsovanor, trakasserier/mobbning, sömn och hälsoeffekterna av klimatförändringar. Y-SLOSH, eller Unga SLOSH, är en utökning som vänder sig till personer födda 1995-2008 och handlar om att vara på väg in i vuxenlivet.

På denna hemsida kan du läsa mer om studien, men också hitta information för dig som deltagare eller som forskare samt ta del av tidigare resultat och utforska våra interaktiva diagram.

SLOSH är en del av den nationella forskningsinfrastrukturen REWHARD som finansieras av Vetenskapsrådet tillsammans med Stockholms universitet och Karolinska Institutet.


Populärvetenskapliga artiklar