Jämförande diagram

Här hittar du vårt uppdaterade verktyg för att visa jämförande diagram. Du kan välja mellan ett antal perspektiv, så som utbildning eller kön, och därefter se hur olika grupper har besvarat de olika skalorna och frågorna. Genom att hålla muspekaren över diagrammen får du fram det genomsnittliga procentuella värdet för gruppen på vald skala. Du kan undersöka de frågor som just du är intresserad av att få ett svar på, men bör vara försiktig i din tolkning av resultaten, då dessa kan bero på många faktorer som inte alla är redovisade här.

OBS! Data och urval av variabler på sidan är under uppdatering och innehåller ännu inte våra senaste data!