Diagram

Här hittar du vårt diagramverktyg som presenterar data insamlat med SLOSH över tid – en slags tidsserier.

Du kan välja mellan ett antal perspektiv, så som utbildning eller kön, och därefter se hur olika grupper har besvarat de olika skalorna och frågorna. Genom att hålla muspekaren över diagrammen får du fram det genomsnittliga procentuella värdet för gruppen på vald skala.

Du kan undersöka de frågor som just du är intresserad av att få ett svar på, men bör vara försiktig i din tolkning av resultaten, då dessa kan bero på många faktorer som inte alla är redovisade här.