Personlig integritet

Inom SLOSH är vi mycket angelägna om att du som deltagare ska kunna vara trygg med att din personliga integritet skyddas på bästa sätt, samt naturligtvis att alla relevanta lagar och etiska förhållningsregler följs.

Information om hur Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet behandlar SLOSH-deltagarnas personuppgifter finns att läsa här:

Integritetsskyddspolicy för SLOSH-deltagare

Information om hur Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet behandlar SLOSH-deltagares samtycke rörande kontaktuppgifter finns att läsa här:

Integritetsskyddspolicy för SLOSH-deltagare som lämnat samtycke rörande kontaktuppgifter