Introduktion

Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH) är en unik longitudinell panelundersökning som belyser sambanden mellan bland annat arbetsmarknadsdeltagande, arbetsmiljö, pensionering och hälsa. Studien förväntas bidra till bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv och ökad kunskap om hur riskerna för sjukdom och ohälsa kan minskas både i och utanför arbetslivet. Y-SLOSH, där Y står för Young, påbörjas våren 2024 och kompletterar SLOSH genom att vända sig till unga vuxna och belysa vad som påverkar psykisk och fysisk hälsa, välbefinnande och etableringen på arbetsmarknaden under vuxenblivandet.

SLOSH är en del av den nationella forskningsinfrastrukturen REWHARD och drivs av Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. SLOSH ingår även i nätverket Integrated Datasets in Europe for Ageing Research (IDEAR) .

SLOSH har hitintills finansierats av FAS, Forte Vetenskapsrådet och Stockholms universitet. Y-SLOSH finansieras av Forte.