Kontakt och resurser

Länkar

REWHARD är en nationell infrastruktur som syftar till att underlätta forskning om hur arbets- och levnadsförhållanden påverkar varandra liksom individernas hälsa, sjukfrånvaro och välbefinnande över livsloppet. REWHARD består av databaserna SLOSH, LNU, IMAS och STODS och finansieras främst av Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

SLOSH ingår dessutom i nätverket: 

Länkar till andra forskningsinfrastrukturer

Övriga rekommenderade länkar

Press

Kontakta gärna aktuell forskare direkt. Om du behöver hjälp med att hitta rätt forskare kan du kontakta Psykologiska institutionens kommunikatörer via e-post kommunikation@psychology.su.se (Stockholms universitet).

Bra hjälp får du också via Stockholms universitets presstjänst.