Y-SLOSH 2024

Du som blivit inbjuden till Y-SLOSH (Young Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health) har blivit slumpmässigt utvald ur befolkningsregistret eftersom du är född mellan 1995 och 2008. Tanken är att sedan följa upp med nya enkäter en gång per år under lång tid. Det år du fyller 30 kommer du inte längre att få ungdomsenkäten Y-SLOSH utan SLOSH som handlar mer om arbetsliv och sådant som är aktuellt senare i livet.

Om redan är inbjuden till SLOSH hittar du mer information här.

Y-SLOSH är en unik, riksrepresentativ undersökning om vad som påverkar stress, hälsa, välbefinnande och arbete hos unga vuxna. Alla får frågor om bostad, sociala förhållanden, framtidsutsikter, hälsa och välbefinnande. Du som studerar kommer också att få en hel del frågor om dina studier och den psykosociala miljön där du pluggar. Om du arbetar frågar vi mycket om arbetslivet och arbetsmiljön. Om du varken studerar eller arbetar så frågar vi om det. Dessutom ställer vi en del frågor om bland annat ensamhet, diskriminering, trakasserier och andra svåra saker du kan ha varit med om.

Genom att delta i Y-SLOSH har du möjlighet att bidra till ett hälsosammare samhälle för unga och ökad kunskap om hur riskerna för stress och psykisk ohälsa kan minskas både i och utanför arbetslivet. Oavsett vilken livssituation du befinner dig i är din medverkan i Y-SLOSH värdefull!

Ditt deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Men din medverkan är viktig – dina svar kan inte ersättas av någon annans och varje svar bidrar till att bättre och mer tillförlitlig forskning kan bedrivas.

Undersökningen genomförs av Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB). Den finansieras av forskningsrådet Forte.

Informationsbrev om deltagande går ut under mitten av april 2024, och inloggningsuppgifter kommer någon vecka senare, i första hand genom Kivra och liknande digitala brevlådor. Om du inte vill ha fler påminnelser eller om du vill utgå ur studien så ber vi dig kontakta SCB enligt instruktionen i som följer med inbjudan.