SLOSH 2024

Du som blivit inbjuden till SLOSH har tidigare medverkat i Arbetsmiljöundersökningen och kanske även i SLOSH (Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa). SLOSH består av frågeformulär som skickas ut en gång om året. Numera samlar vi i första hand in data via webben.

Om du istället är inbjuden till ungdomsundersökningen Y-SLOSH hittar du mer information här.

SLOSH är en unik, riksrepresentativ undersökning om vad som påverkar hälsa, välbefinnande och arbetsmarknadsdeltagande på lång sikt. När det gäller dig som arbetar frågar vi om arbetslivet, arbetsmiljön och hälsa, men också om saker utanför arbetslivet. När det gäller dig som inte arbetar så handlar frågorna huvudsakligen om vardagslivet och hälsa, men också om tidigare arbeten och hur det var att sluta arbeta (tillfälligt eller permanent).

Genom att delta i SLOSH har du möjlighet att bidra till ett hälsosammare samhälle och ökad kunskap om hur riskerna för sjukdom och ohälsa kan minskas både i och utanför arbetslivet. Oavsett vilken livssituation du befinner dig i är din medverkan i SLOSH värdefull!

Ditt deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Men din medverkan är viktig – dina svar kan inte ersättas av någon annans och varje svar bidrar till att bättre och mer tillförlitlig forskning kan bedrivas.

Undersökningen genomförs av Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB).

Informationsbrev om deltagande går ut under mitten av april 2024, och inloggningsuppgifter kommer någon vecka senare, i första hand genom Kivra och liknande digitala brevlådor. Om du hellre vill besvara SLOSH på papper så kommer det en pappersversion några veckor senare ifall du inte svarar online (gäller inte ungdomsenkäten Y-SLOSH som är helt digital). Eftersom det tar lite tid att registrera pappersenkäter så kan du få en påminnelse även om du redan har svarat. Om du inte vill ha fler påminnelser eller om du vill utgå ur studien så ber vi dig kontakta SCB enligt instruktionen i som följer med inbjudan.