Datainsamling 2023

Du som blivit inbjuden har tidigare medverkat i Arbetsmiljöundersökningen och kanske även i SLOSH (Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa). SLOSH består av frågeformulär som skickas ut vartannat år. Numera samlar vi i första hand in data via webben.

SLOSH är en unik, riksrepresentativ undersökning om vad som påverkar hälsa, välbefinnande och arbetsmarknadsdeltagande på lång sikt. När det gäller dig som arbetar frågar vi om arbetslivet, arbetsmiljön och hälsa, men också om saker utanför arbetslivet. När det gäller dig som inte arbetar så handlar frågorna huvudsakligen om vardagslivet och hälsa, men också om tidigare arbeten och hur det var att sluta arbeta (tillfälligt eller permanent).

Genom att delta i SLOSH har du möjlighet att bidra till ett hälsosammare samhälle och ökad kunskap om hur riskerna för sjukdom och ohälsa kan minskas både i och utanför arbetslivet. Oavsett vilken livssituation du befinner dig i är din medverkan i SLOSH värdefull!

Ditt deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Men din medverkan är viktig – dina svar kan inte ersättas av någon annans och varje svar bidrar till att bättre och mer tillförlitlig forskning kan bedrivas.

Undersökningen genomförs av Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB).